Udostępnij:

Test Holmes-Rahe służy określeniu poziomu stresu i prawdopodobieństwa wystąpienia choroby wynikającej ze stresu. Sprawdź jaki wpływ na Twoje życie ma stres. Odpowiedz TAK, jeżeli w ostatnim roku zdarzyły się w Twoim życiu podane poniżej sytuacje.

Śmierć współmałżonka

 1. Tak

 2. Nie

Rozwód

 1. Tak

 2. Nie

Separacja małżeńska lub rozstanie

 1. Tak

 2. Nie

Pobyt w więzieniu

 1. Tak

 2. Nie

Śmierć bliskiego członka rodziny

 1. Tak

 2. Nie

Zranienie ciała, wypadek lub choroba

 1. Tak

 2. Nie

Ślub

 1. Tak

 2. Nie

Zwolnienie z pracy

 1. Tak

 2. Nie

Pogodzenie się z małżonkiem

 1. Tak

 2. Nie

Przejście na rentę lub emeryturę

 1. Tak

 2. Nie

Choroba lub zmiana zachowania członka rodziny

 1. Tak

 2. Nie

Ciąża

 1. Tak

 2. Nie

Kłopoty w życiu seksualnym

 1. Tak

 2. Nie

Powiększenie się rodziny

 1. Tak

 2. Nie

Rozpoczynanie nowej pracy lub zmiana pracy

 1. Tak

 2. Nie

Zmiany w dochodach

 1. Tak

 2. Nie

Śmierć przyjaciela

 1. Tak

 2. Nie

Zmiana zawodu lub stanowiska

 1. Tak

 2. Nie

Wzrost konfliktów małżeńskich i rodzinnych

 1. Tak

 2. Nie

Zaciągnięcie hipoteki lub wzięcie kredytu

 1. Tak

 2. Nie

Wiadomość o konieczności zwrotu kredytu lub odmowa

 1. Tak

 2. Nie

Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym

 1. Tak

 2. Nie

Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego

 1. Tak

 2. Nie

Kłótnie i starcia z rodziną współmałżonka

 1. Tak

 2. Nie

Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania

 1. Tak

 2. Nie

Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka

 1. Tak

 2. Nie

Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej

 1. Tak

 2. Nie

Zmiany poziomu życia

 1. Tak

 2. Nie

Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń

 1. Tak

 2. Nie

Nieporozumienia z szefem

 1. Tak

 2. Nie

Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia

 1. Tak

 2. Nie

Zmiana miejsca zamieszkania

 1. Tak

 2. Nie

Zmiana szkoły/pracy

 1. Tak

 2. Nie

Zmiany w spędzaniu wolnego czasu

 1. Tak

 2. Nie

Zmiany w praktykach religijnych

 1. Tak

 2. Nie

Zmiany w nawykach życia towarzyskiego

 1. Tak

 2. Nie

Zaciągnięcie niewielkiej pożyczki

 1. Tak

 2. Nie

Zmiana nawyków snu

 1. Tak

 2. Nie

Zmiany częstości spotkań rodzinnych

 1. Tak

 2. Nie

Zmiany nawyków żywieniowych

 1. Tak

 2. Nie

Urlop

 1. Tak

 2. Nie

Święta spędzone z rodziną

 1. Tak

 2. Nie

Małe naruszenie przepisów prawnych

 1. Tak

 2. Nie

Niskie ryzyko

Jest niskie ryzyko, że zapadniesz na chorobę wynikającą ze stresu w ciągu kolejnych 2 lat. Zastanów się nad swoim trybem życia i dbaj nadal o zdrowie. Jeżeli chcesz jeszcze lepiej radzić sobie ze stresem i poprawić swój nastrój skorzystaj z ćwiczeń terapeutycznych

Średnie ryzyko

Istnieje umiarkowane ryzyko zapadnięcia na chorobę wynikającą ze stresu w ciągu kolejnych 2 lat. Zastanów się nad swoim trybem życia i dbaj o zdrowie. Określ źródła stresu i naucz się radzić sobie z trudnymi emocjami. Aby lepiej radzić sobie ze stresem skorzystaj z ćwiczeń terapeutycznych

Wysokie ryzyko

Istnieje duże ryzyko zapadnięcia na chorobę wynikającą ze stresu w ciągu kolejnych 2 lat. Zastanów się nad swoim trybem życia i zadbaj o zdrowie. Określ źródła stresu i naucz się radzić sobie z trudnymi emocjami. Aby lepiej radzić sobie ze stresem skorzystaj z ćwiczeń terapeutycznych

Udostępnij: