Polityka prywatności serwisu www.silnapsychika.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług serwisu.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Jarga Joanna Mielniczuk z siedzibą ul. Chmielna 2/31 00-020 Warszawa, NIP 563-216-83-34, REGON 060625992.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
  następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”
 4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest:
  1. zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia faktury
  2. udzielania odpowiedzi na zadawane pytania
  3. udzielania informacji o oferowanych usługach i towarach
  4. wysyłania informacji handlowych i marketingowych
  5. analizy statystycznej Google Analytics. Dane zebrane posłużą nam do analizy statystycznej zachowań klientów na naszej stronie i doskonalenie naszej oferty.
 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy i przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości.
 9. W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych dane będą wykorzystywane do momentu cofnięcia zgody. Z prawa tego może skorzystać Użytkownik w dowolnym czasie przesyłając stosowną informację na adres email: kontakt@silnapsychika.pl
 10. Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internecie