jak się dogadać, rozmowa
Udostępnij:
Rozmowa decyduje o jakości życia w związku, rodzinie, pracy czy towarzystwie. Dzięki umiejętności rozmowy nawiązujemy kontakt z otoczeniem. Skuteczna komunikacja wzmacnia więzi i wpływa na dobrą atmosferę. Pozwala wyrażać siebie i realizować cele. Każdego dnia musimy komunikować się z innymi. Jeżeli mamy z tym problem, to pojawiają się problemy. W relacjach i sprawach zawodowych. Jak wobec tego rozmawiać, aby być zrozumianym i rozumieć innych?

 

Po co rozmawiamy?

Komunikacja pełni kilka ważnych funkcji. Pozwala zebrać informacje. Dzielimy się informacjami i je zbieramy. Zbieranie ich pomaga nam funkcjonować w różnych obszarach życia. Dla ekspresji. Dzięki niej możemy pełniej wyrażać siebie i to co czujemy. To tworzy bliskość, zaufanie i buduje relacje społeczne. Dla kontroli. Sprawdzamy co się dzieje w otoczeniu. Dla motywacji. Wspieramy się i nakłaniamy nawzajem do czegoś.

 

Aktywne słuchanie

Ważnym elementem komunikacji jest umiejętność aktywnego słuchania. Ułatwia zrozumienie się i wczuwanie w sytuację. Polega na daniu rozmówcy przestrzeni do rozmowy, bez wtrącania rad i uwag. To umiejętność postawienia się w sytuacji współrozmówcy. Używanie w rozmowie komunikatów niewerbalnych (gestów, przytakiwania, spojrzenia, otwartej postawy ciała). Aktywne słuchanie to też parafrazowanie najważniejszych myśli drugiej osoby, aby lepiej ją zrozumieć. W aktywnym słuchaniu pomaga również empatia, czyli współodczuwanie.

 

Bariery komunikacyjne

W komunikacji popełniamy sporo błędów i potrafią one bardzo utrudnić rozmowę. Taką barierą jest brak koncentracji na tym co mówi druga osoba, tylko potrzeba wypowiedzenia się. Uprzedzenia i stereotypy uniemożliwiają poznanie się. A także niechęć do rozmówcy i przekonanie o własnej racji. To brak umiejętności asertywnej komunikacji i przybieranie postawy uległej lub agresywnej. Do tego dochodzi lęk przed oceną czy opinią innych. Brak takich podstawowych umiejętności komunikacyjnych jest przyczyną nieporozumień i frustracji.

 

Samoocena

Jeżeli mamy pozytywny obraz siebie to łatwiej nam się komunikować. Do tego potrzebne jest poznanie siebie, poznanie opinii innych na dany temat i określenie naszych wyobrażeń o tych opiniach. Kiedy dobrze znamy siebie, potrafimy korzystać z zasobów jakie mamy. Jeżeli mamy przykre doświadczenia z przeszłości, byliśmy osądzani i porównywani do innych to może nam być trudno otworzyć się na ludzi. Czując lęk, niepewność czy wstyd zamykamy się w sobie i budujemy mur, który odgradza nas od ludzi. Wtedy warto popracować nad poczuciem własnej wartości.

 

 

Udostępnij: