przemoc psychiczna w związku
Udostępnij:

Przemoc w  relacjach, czy to prywatnych czy zawodowych to poważny problem, który może występować w różnych formach. Dotyczy sytuacji, w której jedna osoba wykorzystuje swoją siłę, kontrolę lub manipulację, aby wystraszyć, zdominować i osiągać z tego korzyści kosztem drugiej osoby. Przemoc może przybierać wiele różnych form, z których każda jest równie poważna i szkodliwa. Wszelkie formy przemocy są szkodliwe i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla ofiary, jak i dla jej bliskich. Najważniejsze jest, aby osoby znajdujące się w takiej sytuacji zdawały sobie sprawę, że nie są same i szukały wsparcia.

 

Przemoc fizyczna

To najbardziej oczywista i bezpośrednia forma przemocy, w której ktoś używa siły fizycznej w celu zranienia, kontrolowania lub zastraszenia. Może to obejmować bicie, kopanie, duszenie, szarpanie, popychanie itp. Przemoc fizyczna to forma nadużycia, która jest absolutnie niedopuszczalna i poważnie naruszająca prawa i godność drugiej osoby. Ofiary przemocy fizycznej często mogą odczuwać lęk, wstyd, poczucie winy, a także mogą być zablokowane w próbach opuszczenia szkodliwej relacji. Często przejawia się to również w izolacji społecznej i trudnościach w poszukiwaniu pomocy.

 

Przemoc psychologiczna

Polega na manipulowaniu drugą osobą czy otoczeniem w celu przejęcia kontroli. Przemoc emocjonalna może obejmować obraźliwe słowa, groźby, izolowanie partnera od przyjaciół i rodziny, oskarżenia, karanie ciszą, wykluczanie itp. Osoba stosująca tę formę przemocy wykorzystuje emocje ofiary, takie jak lęk, poczucie winy czy wstyd, aby uzyskać kontrolę nad jej zachowaniem i decyzjami. Przemoc psychiczna może być trudniejsza do zidentyfikowania niż przemoc fizyczna. Obejmuje zachowania, które mogą powodować trwałe szkody emocjonalne i psychiczne, takie jak obniżona samoocena, depresja, lęki, PTSD i inne problemy zdrowia psychicznego.

 

Przemoc seksualna

To wykorzystywanie seksualne bez zgody. Może to obejmować nacisk na seks, gwałt, wymuszanie niepożądanych zachowań seksualnych, upokarzanie seksualne, żarty z podtekstem seksualnym itp. Przemoc seksualna narusza podstawowe prawa człowieka oraz integralność drugiej osoby. To wywieranie presji na drugą osobę, aby ta wyraziła zgodę na akty seksualne, z którymi się nie zgadza lub które jej sprawiają dyskomfort. To narzucanie drugiej osobie niepożądanych przez nią  zachowań seksualnych. Bazuje to na lęku przed odrzuceniem i poczuciu wstydu doświadczanego przez ofiarę.

 

Przemoc ekonomiczna

Polega na kontrolowaniu finansów partnera w celu wymuszenia zależności. Może to obejmować ograniczanie dostępu do pieniędzy, wymuszanie pracy lub zakazu pracy, kontrolowanie wydatków, groźby odebrania wsparcia finansowego, wpędzanie w długi itp. Druga osoba wykorzystuje kontrolę finansową jako narzędzie do manipulacji, zdominowania lub uzależnienia kogoś od siebie. Jest to zachowanie, które obejmuje różne działania mające na celu ograniczenie niezależności finansowej i wolności drugiej osoby. Ofiara czuje bezradność i ma problem z odejściem i samodzielnym utrzymaniem się.

 

Cyberprzemoc

To wykorzystanie technologii, takich jak media społecznościowe, e-maile, SMS-y itp., do zastraszania, atakowania czy kontrolowania. Może to obejmować groźby online, szantaż, rozpowszechnianie intymnych zdjęć lub informacji, stalking cyfrowy itp. Jest to coraz powszechniejsza forma przemocy, ponieważ wiele osób jest stale połączonych online, co sprawia, że ​​stają się bardziej podatne na tego rodzaju nadużycia. Oto kilka przykładów cyberprzemocy w relacji. Cyberprzemoc może prowadzić do poważnych konsekwencji emocjonalnych, włączając w to lęk czy depresję.

 

Wszystkie formy przemocy są nieakceptowalne i szkodliwe. Jeżeli jesteś ofiarą przemocy – szukaj wsparcia i pomocy, np. od bliskich, przyjaciół, specjalistów ds. przemocy czy instytucji wspierających ofiary przemocy. Nie toleruj zachowań, które są dla Ciebie krzywdzące. Zasługujesz na wsparcie i bezpieczeństwo.

Bezpłatne telefony/infolinie dla osób doświadczających przemocy:

800-120-002

116123

800-702-222

514-202-619

Udostępnij: