jak przestać być nieśmiałym, jak radzić sobie z nieśmiałością
Udostępnij:
Nieśmiałość to temat, który dotyka wiele osób na różnych etapach życia. Wielu z nas doświadcza poczucia wstydu, strachu przed oceną i opinią innych. Dziś opiszę Ci z czego wynika nieśmiałość oraz przedstawię kilka metod radzenia sobie z nią. Czasem nieśmiałość jest mylona z wrażliwością lub introwertyzmem. Te cechy mają wspólne punkty, ale mają inne podłoże. Nieśmiałość to stan emocjonalny, w którym osoba odczuwa lęk lub niepewność w sytuacjach społecznych i ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. Nieśmiałość jest cechą nabytą. Nieśmiałe osoby mogą unikać sytuacji społecznych, są małomówne lub unikają spojrzeń innych osób. Rozumienie psychologicznych źródeł nieśmiałości jest kluczowe w procesie radzenia sobie z nią. Pracując nad rozwijaniem pewności siebie, pracą nad negatywnymi przekonaniami czy rozwijaniem umiejętności społecznych można stopniowo ją pokonywać.

 

Przyczyny nieśmiałości

Niskie poczucie własnej wartości: Jednym z głównych źródeł nieśmiałości jest brak przekonania o własnej wartości. Osoby o niskim poczuciu własnej wartości często odczuwają, że nie są wystarczająco dobre, inteligentne czy atrakcyjne, co prowadzi do nieśmiałości w kontaktach społecznych.

Lęk społeczny: Lęk społeczny to stan, w którym obawiamy się sytuacji społecznych i kontaktów interpersonalnych. Ten lęk jest jednym z głównych czynników wywołujących nieśmiałość. Osoby z lękiem społecznym obawiają się oceny i opinii innych, co utrudnia im swobodne nawiązywanie kontaktów.

Złe doświadczenia z przeszłości: Negatywne doświadczenia z przeszłości, takie jak upokorzenia, zastraszanie czy powtarzające się sytuacje odrzucenia, mogą pozostawić trwałe ślady i prowadzić do rozwoju nieśmiałości. Takie doświadczenia mogą sprawić, że stajemy się bardziej zamknięci i nieufni wobec innych.

Wzorce wychowawcze: Wpływ rodziny na rozwijające się cechy osobowości jest ogromny. Rodzice lub opiekunowie, którzy są nadmiernie surowi, krytyczni lub ograniczający wyrażanie uczuć i myśli, przyczyniają się do wykształcenia nieśmiałości u dziecka.

Brak umiejętności społecznych: Osoby, które nie mają wystarczających umiejętności społecznych, mogą odczuwać nieśmiałość w kontaktach z innymi ludźmi. Brak pewności siebie w interakcjach społecznych może wynikać z nieumiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Nadwrażliwość na ocenę innych: Nieśmiałe osoby często nadmiernie przejmują się tym, co myślą i mówią inni. Boją się oceny i krytyki, co powoduje, że unikają sytuacji społecznych. Wyobrażają sobie czarne scenariusze i wycofują się z kontaktów.

Negatywne przekonania na własny temat: Osoby cierpiące na nieśmiałość często mają negatywne przekonania na temat siebie, np. że są nudne, głupie, nieatrakcyjne lub niewłaściwie zachowują się w towarzystwie. Te przekonania mogą wzmacniać nieśmiałość.

Wizja społeczna: Presja społeczna, oczekiwania i normy społeczne mogą także przyczynić się do nieśmiałości. Osoby, które czują, że nie spełniają tych oczekiwań i porównują się do innych są bardziej nieśmiałe. Duży wpływ ma tu wzorzec kulturowy i social media.

 

Nieśmiałość a wrażliwość

Wysoka wrażliwość, znana również jako SPS (ang. Highly Sensitive Person) to cecha osobowości charakteryzująca się intensywnymi reakcjami emocjonalnymi i głębokim przetwarzaniem bodźców z otoczenia. Wysoka wrażliwość jest uważana za cechę uwarunkowaną genetycznie, a nie wynikającą z negatywnych doświadczeń. Wysoko wrażliwe osoby często reagują silniej na bodźce sensoryczne, takie jak hałas, jasne światło czy intensywne emocje innych. Mogą też być bardziej wrażliwe na subtelne zmiany w otoczeniu. Dlatego wycofują się z kontaktów.

Zarówno nieśmiałość, jak i wysoka wrażliwość mogą sprawiać, że osoba jest bardziej wrażliwa na reakcje innych ludzi i ich oceny. W obu przypadkach osoby te mogą unikać sytuacji społecznych, zwłaszcza gdy są one stresujące lub intensywne emocjonalnie. Zarówno nieśmiałość, jak i wysoka wrażliwość mogą wpływać na relacje interpersonalne i komunikację z innymi. Nieśmiałość i wysoka wrażliwość to tylko dwie z wielu cech osobowości i nie zawsze występują razem. Jednak jeśli obie cechy występują u danej osoby, może to wpłynąć na jej gorszy sposób radzenia sobie z sytuacjami społecznymi.

 

Nieśmiałość a introwertyzm

Osoby introwertyczne czerpią energię i regenerują się w spokojnych i cichych miejscach, a interakcje społeczne mogą być dla nich mniej energetyzujące. Introwertyzm jest często uważany za część wrodzonej osobowości i może być uwarunkowany genetycznie. Osoby introwertyczne mogą być towarzyskie i komunikatywne, ale zazwyczaj potrzebują czasu na pobycie w samotności, aby się zregenerować. Nie oznacza to, że unikają interakcji społecznych, ale potrzebują ich w mniejszych ilościach niż osoby ekstrawertyczne. Introwertyzm nie musi wiązać się z nieśmiałością. Introwertyczne osoby mogą być pewne siebie w wielu aspektach życia, ale mogą preferują mniejszą ilość interakcji społecznych.

Zarówno nieśmiałość, jak i introwertyzm mogą prowadzić do unikania sytuacji społecznych, zwłaszcza wtedy, gdy wywołują stres lub zmęczenie. W obu przypadkach osoby te mogą potrzebować czasu na regenerację po interakcjach społecznych, choć z różnych powodów (lęk vs. wyczerpanie energetyczne). Zarówno nieśmiałość, jak i introwertyzm mogą wpływać na preferencje dotyczące sposobu spędzania czasu i ilości interakcji społecznych. Można być introwertykiem bez nieśmiałości, tak jak ekstrawertykiem z nieśmiałością lub mieć obie te cechy. Kluczowe jest zrozumienie swoich preferencji i cech osobowości, aby dostosować styl życia i interakcje społeczne do własnych potrzeb. W obu przypadkach ważne jest również rozwijanie umiejętności społecznych i praca nad lękiem społecznym, jeśli jest on obecny.

 

Radzenie sobie z nieśmiałością

Pierwszym krokiem do radzenia sobie z nieśmiałością jest zrozumienie jej źródeł. Zastanów się, co konkretnie powoduje Twoją nieśmiałość. Czy to lęk społeczny, niskie poczucie własnej wartości, czy może negatywne doświadczenia z przeszłości? Zidentyfikowanie źródeł problemu pomoże Ci skuteczniej działać.

  1. Pracuj nad poczuciem własnej wartości: Niskie poczucie własnej wartości często jest źródłem nieśmiałości. Pracuj nad budowaniem pozytywnego obrazu siebie. Zastanów się nad swoimi osiągnięciami, pozytywnymi cechami , wyznacz cel i rozwijaj samoakceptację.
  2. Zmiana negatywnych przekonań: Zidentyfikuj negatywne przekonania na swój temat i pracuj nad ich zmianą. Zamiast koncentrować się na tym, czego nie potrafisz lub czym nie jesteś, skup się na swoich mocnych stronach.
  3. Rozwijanie umiejętności społecznych: Pracuj nad rozwijaniem umiejętności społecznych. Ćwiczenia takie jak rozmowa z obcymi, wystąpienia publiczne czy udział w grupach wsparcia mogą pomóc w nabywaniu pewności siebie w interakcjach społecznych.
  4. Techniki relaksacyjne: W sytuacjach, które wywołują u Ciebie nieśmiałość lub lęk społeczny, korzystaj z technik relaksacyjnych, takich jak głębokie oddychanie czy medytacja. To pomaga obniżyć poziom stresu i lęku.
  5. Zrozumienie lęku społecznego: Jeśli lęk społeczny jest źródłem Twojej nieśmiałości, zrozum go lepiej. Edukacja na temat lęku społecznego może pomóc w kontrolowaniu i radzeniu sobie z tym stanem. Czasem potrzebne jest również wsparcie lekarza psychiatry.
  6. Terapia: Jeśli nieśmiałość jest poważnym problemem, warto skonsultować się z terapeutą lub psychologiem. Terapia może pomóc w identyfikacji źródeł nieśmiałości i wypracowaniu strategii jej przezwyciężenia.
  7. Ustal cele i praktykuj: Postaw sobie cele związane z przezwyciężeniem nieśmiałości. Motywuj się do praktykowania umiejętności społecznych, uczestniczenia w sytuacjach wymagających kontaktu z innymi ludźmi i stopniowego przekraczania swoich granic, nawet jeżeli na początku czujesz dyskomfort.

Radzenie sobie z nieśmiałością jest procesem, który wymaga czasu i wysiłku. Ważne jest, aby zachować cierpliwość. Każdy ma swoje tempo. Praca nad pewnością siebie i umiejętnościami społecznymi przynosi pozytywne rezultaty i poprawia jakość życia. Nieśmiałość, lęk społeczny i strach przed oceną są powszechnymi problemami, ale można się z nimi skutecznie uporać. Kluczowym elementem jest praca nad budowaniem pewności siebie, zrozumienie źródeł swoich lęków oraz wypracowanie strategii radzenia sobie z nimi. Nie jest to łatwe zadanie, ale jest to proces, który prowadzi do zdrowego i pełnego życia społecznego.

Pamiętaj, że nie jesteś sam w swoich problemach z nieśmiałością. Warto szukać wsparcia i korzystać z dostępnych narzędzi, aby stopniowo pokonywać swoje lęki i budować pewność siebie.

Potrzebujesz popracować nad pewnością siebie?

Polecam Ci te ĆWICZENIA.

Udostępnij: