narcyzm, border, antyspołeczny
Udostępnij:
Dziś opowiem Ci o zaburzeniach osobowości z wiązki B – osobowości: narcystycznej, bordeline, antyspołecznej i histrionicznej. Są one związane z trudnościami w regulacji emocji, problemami interpersonalnymi oraz dysfunkcyjnymi wzorcami zachowań. Osoby z tego typu zaburzeniem cechuje chwiejność nastroju, konfliktowość, nieadekwatność reakcji czy zabieganie o uwagę innych.

 

Zaburzenia osobowości narcystycznej

Zaburzenie osobowości narcystycznej posiada osoba z przeświadczeniem o własnej wyjątkowości i posiadaniu ogromnych możliwości. Towarzyszy temu brak empatii i aroganckie podejście do innych. Jednocześnie bardzo łatwo jest urazić taką osobę. Skoncentrowana jest głównie na sobie. Uważa się za najważniejszą i mającą specjalne przywileje. Dominuje u niej poczucie wyższości nad innymi. Wykorzystuje innych tylko po to, aby osiągać swoje cele. Brak jej zdolności do samokrytyki. Oczekuje, że inni będą spełniać jej polecenia i prośby. Ma problem ze zrozumieniem innych ludzi i trudności z utrzymywaniem relacji. Po błahych wydarzeniach czuje się na tyle zraniona, aby zerwać długą relację. Czuje często zazdrość i oczekuje, że inni ludzie będą ją uwielbiać. Przejawia arogancję i wyniosłość w kontaktach. Często z narcystycznym zaburzeniem osobowości współistnieje depresja.

 

Zaburzenia osobowości borderline

Osobowość borderline to pograniczne zaburzenie osobowości. Osoby z BPD często mają kłopoty w pracy (częste zmiany pracy czy praca na stanowiskach poniżej możliwości), mają trudności w kontaktach społecznych, gorzej reagują na stres. Taka osobowość objawia się silnym pragnieniem bliskiej, wyłącznej relacji z drugą osobą i jednoczesnym lękiem przed porzuceniem przez nią, stanami lękowymi i zaburzeniami nastroju. A także skrajnymi emocjami i postawami (od miłości do nienawiści), skłonnością do działań impulsywnych, trudnością z podtrzymaniem działań, które nie przynoszą szybkiej satysfakcji. U osoby z bordeline dominuje uczucie pustki wewnętrznej i negatywne uczucia. Jest ona niestabilna w związkach, stosuje szantaże emocjonalne czy reaguje agresją. Przyczyną tego typu zaburzenia jest nieufny wzorzec przywiązania. Wytwarza się postawa nadmiernej czujności wobec otoczenia, które postrzegane jest jako wrogie.

 

Zaburzenia osobowości antyspołecznej

Osobowość antyspołeczna, znana również jako zaburzenie osobowości antyspołecznej (ASPD), to stan charakteryzujący się łamaniem praw społecznych, norm etycznych i praw innych ludzi. Osoby z osobowością antyspołeczną mogą wykazywać brak empatii, zrozumienia czy poczucia winy, co skutkuje łatwością w podejmowaniu działań bez uwzględniania konsekwencji dla innych jednostek czy społeczeństwa jako całości. Taką osobę cechuje brak empatii. Osoby z ASPD mogą wykazywać trudności w rozumieniu uczuć innych ludzi oraz niezdolność do współodczuwania ich sytuacji. Brakuje im poczucia winy. Osoby z osobowością antyspołeczną są impulsywne i mają skłonność do podejmowania działań bez wcześniejszego zastanowienia się nad konsekwencjami, co często prowadzi do problemów prawnych czy społecznych. Są zdolne do manipulacji innymi, wykorzystując ich słabości lub brak podejrzliwości. Brakuje im odpowiedzialności za własne czyny, często szukają winy w innych lub w warunkach zewnętrznych. Mają trudności w utrzymywaniu trwałych relacji.

 

Zaburzenia osobowości histrionicznej

Osoby z tą osobowością histrioniczną charakteryzują się nadmierną emocjonalnością, dramatyzowaniem oraz silnym pragnieniem bycia w centrum uwagi. Często podejmują różne działania, aby przyciągać uwagę innych. Takie osoby mają wyraźną ekspresję emocji, czasem przesadzoną lub teatralną. Mają skłonność do tworzenia powierzchownych, szybko zmieniających się relacji z innymi ludźmi, bez głębszego zaangażowania emocjonalnego. Używają atrakcyjności seksualnej jako narzędzia do przyciągania uwagi. Mają też trudności z utrzymaniem spójnych celów życiowych, ponieważ ich uwaga jest skupiona na natychmiastowym zadowoleniu i uzyskaniu aprobaty społecznej. Silna reakcja na krytykę lub brak uwagi, czasem prowadzi do silnych reakcji. Wpływa również na sposób, w jaki taka osoba postrzega siebie i innych. Chociaż osoby z tym zaburzeniem mogą być uznawane za towarzyskie i ekspresyjne, ich zachowania mogą prowadzić do trudności w funkcjonowaniu społecznym i konfliktów.

 

Diagnoza zaburzeń osobowości opiera się na spełnieniu określonych kryteriów i powinna być przeprowadzona przez psychologa diagnostę. W leczeniu zaburzeń osobowości najważniejszą rolę odgrywa psychoterapia.

 

Udostępnij: